måndag 4 april 2016

Förstå och AccepteraAtt förstå och acceptera är inte samma sak. Låt oss ta terrorism, som självfallet är oacceptabel men kan kanske vara förståelig.

Ser vi historiskt på den globala ekonomiska utvecklingen i Syd som tagit form av kolonialism och imperialism, exploaterat liksom förtryckt människor för vinnings skull. Svaret är; hat, krig och terrorism.

Kriget förs med vapen som till stor tillverkas i Väst. Vapen som förstörs och behöver snabbt utvecklas och förnyas. Gynnsamt, det vill säga lönsamt. Kontraproduktivt för de som har väst som yttersta fiende. Mindre kostsamt och förskräckande är krigets förlängning i terrorism, självmordsbombare, martyrer, nu senast i Paris och Bryssel. Var sker det nästa gång?  I kölvattnet får vi ett övervakningssamhälle som ingen egentligen vill ha.  Det betyder att Syds frihetskriget har övergått i Tredje Världskriget. Ett krig som förhoppningsvis snart slutar som det Andra Världskriget - "Aldrig mera krig".

Ser fram emot att insikten, medvetenheten, ska växa med erfarenhet av det globala systemets omänsklighet och  krigets både materiella och mentala förödelser.  Att vi övervinner brutalitet och snöda vinningar och utvecklar vårt förnuft.

Låt oss stödja motrörelser, fredsrörelser, och ställa krav och inte minst själva tala vid alla möjliga tillfällen. Tala med varandra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar